GOP 1.3.1.-11/A-2012-0187

A sügér (Perca fluviatilis) szaporítási és előnevelési technológiájának kidolgozása és beillesztése a halgazdálkodási gyakorlatba

Az Új Széchenyi Terv „Vállalatok komplex technológiai innovációjának/Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása” GOP-1.3.1.-11 sz. pályázat keretében a Szabolcsi Halászati Kft. –nél megvalósítandó 148,7 mió Ft összértékű K+F fejlesztésre összesen 66,92 mió Ft támogatást nyert. A projekt az EU által nyújtott vissza nem térítendő támogatás lehívásával valósul meg 2013 áprilisától 2014 decemberig bezárólag.

A 148,7 mió Ft összértékű beruházás 66,92 mió Ft vissza nem térítendő támogatás lehívásával valósul meg, melynek 85%-a az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából, 15%-a pedig Magyarország központi költségvetéséből származik.

A projekt keretében a vállalkozás a sügér (Perca fluviatilis) keltetőházi szaporítási technológiájának biztonságosan ismételhető, üzemi szintű kidolgozását, valamint a kikelt halivadékok előnevelési technológiájának módszertani kifejlesztését kívánja megvalósítani. Az említett technológia alkalmas arra, hogy a hagyományos tógazdasági infrastruktúra fejlesztésével növelni lehet a ragadozó halfajok mennyiségét a termelési szerkezetben, illetve már jelenleg is nagyon komoly igény mutatkozik, hazai és külföldi piacokon az előnevelt, illetve a 20-30 dkg nagyságú tápos sügér iránt.

Fontos kiemelni, hogy a sügér hazánkban őshonos halfaj, mely komoly gasztronómiai potenciállal rendelkezhet, a legértékesebb halfajunk a süllőhöz hasonlóan akár „hungarikummá” is válhat.

Kapcsolat

Radóczi János (Szabolcsi Halászati Kft.)
Telefon: 06- 30-945-2627